CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

November 8th, 2013

Přihlásit se / Login

logo ceros celé bez webu

Světový den roztroušené sklerózy mozkomíšní

Klimkovice 23. 5. 2018

PLAKÁTEK 2018

Jarní rekondice v Kroměříži

 

Svět je naruby

Kroměříž – neurorehabilitační víkend 17.11. – 19.11.2017

Účast na setkání cvičitelů na Svratce – 9. až 12.listopadu 2017: http://www.roska.eu/akce-unie-roska/ozdravne-a-rehabilitacni-akce/707-seminar-cvicitelu

Výstava Cesta za duhou

Od 6. listopadu do 8. prosince v 1. patře Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20. Galerie je pro veřejnost otevřena vždy v době úředních hodin.

Výstava se koná za podpory městské části Praha 2, CEROS, o. p. s., Nadačního fondu IMPULS, UNIE ROSKA a společnosti Merck, která je přední vědecko-technologickou společností působící v oblasti léčiv, přírodních věd a materiálů pro vyspělé technologie.

Podrobné informace najdete na www.cestazaduhou.cz a www.aktivnizivot.cz

Děkuji celému týmu za jejich intenzivní práci!

Nové publikace za rok 2017:

Cattaneo, D.; Řasová, K.; Gervasoni, E.; Dobrovodská, G.; Montesano, A.; Jonsdottir, J.: Falls prevention and balance rehabilitation in multiple sclerosis: a bi-centre randomised controlled trial. Disability and Rehabilitation, 2017, Online: 07 Dec 2016; v tisku: 1-5. DOI: 10.1080/09638288.2016.1258089. (původní);
IF: 1.804/2016

Řasová K., Procházková M., Ibrahim I, Hlinka J, Tintěra J. Možnosti aktivování plastických a adaptačních procesů v centrálním nervovém systému pomocí fyzioterapie u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Cesk Slov Neurol N. 2017, 80 (2): 150-156. IF 0.209

Řasová K. Hodnocení klinických projevů u roztroušené sklerózy. Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 1, pp. 50-54.

DYLEVSKÝ I., KAJZAR J., MARKOVÁ M. Using and benefits of the diagnostic programe mfk system in clients with vertebrogenal problem. Acta Salus Vitae. 2016, 4(2), 52-60. ISSN 1805-8787.

Knihy

Neurorehabilitation of people with impaired mobility –  therapeutic interventions and assessment tools

Editor: Kamila Řasová

Graphics editor: Jakub Kameníček

Third Medical Faculty, Charles University, Czech Republic, 2017
ISBN 978-80-87878-07-1
iBook: https://itunes.apple.com/cz/book/neurorehabilitation-people-impaired-mobility-therapeutic/id1207772832?mt=13

Řasová K., Grünerová Lippertová M., Řasová M., Brandejský P., Hrušková N., Jandová D. Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní. Praha, 2017. ISBN 978-80-87878-18-7: brozura RS_A5

Fotografie z křestu knížky se senátorkou Doc. MUDr. Miladou Emmerovou,CSc.

Vítáme Vás na našich stránkách!

V sekci “Do života” naleznete informace, které se Vám mohou hodit. Sekce “Vědecké projekty” obsahuje to, na čem tým expertů v neurorehabilitaci právě pracuje. Novinky (především v rehabilitaci) naleznete v sekci “O roztroušené skleróze”.

Věříme, že Vám budou informace na tomto webu k užitku. Vaše komentáře a nápady uvítáme!

pohled

Studie neurostimulace ve zrávách na Barandově:
http://www.barrandov.tv/video/30461-nase-zpravy-10-4-2015

12. ročník výstavy „CESTA ZA DUHOU“:  vernisáž se konala  3.11.2014 ve vstupní hale Ministerstva zdravotnictví (Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2), blíže http://www.cestazaduhou.cz

Nabídka fyzioterapeutických programů pro nemocné s roztroušenou sklerózou mozkomíšní na Neurologické klinice 3. LF UK a FNKV v Praze

1) Léčba hybnosti

Poruchy hybnosti způsobené patologickými procesy na různých úrovních řízení motoriky jsou u roztroušené sklerózy (RS) velice časté a negativně ovlivňují kvalitu života nemocných

a) Motorické programy aktivující terapie

Na našem pracovišti byla vyvinuta facilitační terapie Motorické programy aktivující terapie (1). Principem této terapie je aktivace motorických programů, které se vybavují na podvědomé úrovni. Ke spuštění motorického programu je důležité zvolit vhodnou kombinaci podnětů, na níž interneuronální síť a následně celý hybný systém reaguje v příslušné kvalitě. Vyvolává posturální stabilizaci vleže, vsedě, při vstávání, ve stoji a v nákroku. Při terapii dochází k aktivaci celého těla a k souhře mezi posturálním systémem a systémem fázických svalů. Funkčně se centrují klouby celého těla, napřimuje se páteř a aktivují se dynamické reakce celého těla. Metoda využívá neurofyziologických poznatků – sumace, facilitace, inhibice, zpětné vazby a přednastavení.

Cílem terapie je posílení normálních synaptických spojů, podpoření růstu nových spojů a využití alternativních drah v CNS (využití mozkové plasticity).

Nástrojem terapie aktivující motorické programy jsou somatosenzorické stimuly (manuální i verbální). Stimuly jsou aplikovány v přesně daných výchozích polohách. Po absolvování terapie by měl být pacient schopen využít naučené motorické dovednosti v běžném životě. Klíčovým principem je opakování a variabilita motorických prvků. Opakováním dochází k rychlejšímu osvojení a provádění motorických dovedností v různých situacích usnadňuje samotné zapamatování si dané dovednosti.

MPAT

b) Motorické programy aktivující terapie v kombinaci s neurostimulátorem WALKAIDE (cca hodina, dvakrát týdně po dobu dvou měsíců)

Facilitačními technikami aktivujeme svalové souhry v sedě, stoji, chůzi.  V sedě provádíme stimulaci v centrovaném postavení v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu a centrovaném postavení osového orgánu, při němž jsou aktivované souhry svalů celého těla. Černou elektrodu aplikujeme na n. peroneus profundus, červenou elektrodu na m. tibialis anterior. Stimulaci provádíme na obou končetinách programem pro ¨cvičení¨ – automatická stimulace v časovém intervalu 2 min. Pacient se aktivně podílí na pohybu společně s neurostimulátorem, pokud nemůže pohyb provést, provádí ho alespoň v představě.

Pokud již pacient zvládá aktivní sed a stoj, používáme neurostimulátor při chůzi po dobu, dokud stimulace vyvolá pozitivní odpověď (většinou se chůzi věnujeme 15 minut).

IMG_8260

c) Využití neurostimulátoru WALKAIDE – pro zájemce, kteří si chtějí stimulátor zakoupit

Na dobu dvou měsíců je lidem zapůjčován neurostimulátor domů. Během prvních čtrnácti docházejí třikrát týdně na kliniku, kde se stimulace „vylaďuje“ tak, aby bylo jeho využití v běžném životě nejefektivnější (2).

Snímek obrazovky 2015-12-20 v 15.33.26

 

2) Léčba funkčních poruch hybného systému

Klinické projevy RS (například poruchy rovnováhy, spasticita, parézy či plegie) vedou k nevhodnému zatěžování/přetěžování některých částí těla, k omezení pohybových aktivit a psychickému napětí. Dochází k rozvoji svalové dysblance na různých úrovních – uvnitř jednoho svalu, mezi částmi jednoho svalu, mezi skupinami svalů, v celém pohybovém systému. Díky tzv. řetězcům (posturálním, kinetickým, svalovým, fasciálním a neurologickým) se změny v pohybovém systému generalizují. Svalová dysbalance je provázena funkčními změnami kloubů, kůže, fascií a orgánů. Vede ke změně biomechaniky kloubů a tím i aference (nociceptivnímu dráždění). Změněná aference vyvolává reflexní motorickou odpověď, která zabraňuje zatěžování poškozeného místa „ochranným šetřícím motorickým programem“. Reflexně je ovlivněn i tonus hladké svaloviny orgánů. Mění se vegetativní ladění organismu. Změna aference dále vede k poruše eference, což se projeví poruchami koordinace. Působíli tato změna aference dlouhodobě, dochází na úrovni CNS ke změnám motorického programu/globálního pohybového vzoru, což se projeví změnou držení těla a řízení pohybu obecně.

Diagnostika funkčních poruch není jednoduchá, protože jejich klinický obraz spíše koreluje s poruchami funkce, než s dobře prokazatelným patomorfologickým nálezem. V diferenciální diagnostice je potřeba najít nejvíce relevantní článek patogenního řetězce. Je potřeba se zaměřit na příčinu obtíží, než na jejich klinický projev. Principem léčby je normalizovat příliv aferentních informací do sensomotorického systému (měkké techniky, podologie, atd.), upravit svalovou dysbalanci (na základě diferenciální diagnostiky hypertonu a hypotonu), přeprogramovat globální pohybový program (facilitační techniky, viz níže) a naučit ho používat v rámci běžných denních aktivit (na úkol zaměřené techniky, viz níže).