Videosoutěž pořádá Aktivnizivot.cz, cenou bude týdenní pobyt pro celý tvůrčí tým v Lázních Teplice.