CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Aktivity

Červenec 19th, 2019

17. ročník výstavy Cesta za duhou

Právě probíhá příjem děl do 17. ročníku výstavy Cesta za duhou.

Letošní téma „PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ“ přímo vybízí ke hraní se slovy, k vyslovení toho, co zůstává mezi řádky nebo k poctě těm, které mluvené a psané slovo už živí. Vyzdvihuje také důležitost komunikace a vzájemnosti. Těšíme se na Vaše příspěvky.

Podívejte se na stránky: http://cestazaduhou.cz/

Možnost zúčastnit se na programu

Fyzioterapie zaměřená na funkci horních končetin, stabilitu trupu a vstávání u roztroušené sklerózy mozkomíšní

Dobrý den, jsem studentem fyzioterapie 3.LF UK a v rámci realizace bakalářské práce bych Vám rád nabídl fyzioterapii zaměřenou na funkci horních končetin, stabilitu trupu a vstávání. Ve studii budu porovnávat dvě různé terapie. Cílem práce je rozšířit poznání v oblasti fyzioterapie nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a zjistit, jaké terapeutické principy jsou klíčové pro efektivní léčbu.

Kritériem pro účast ve studii je klinická diagnóza RS (EDSS ≥ 2 a ≤ 6), bez recidivy v posledním měsíci a bez změn modifikace léčení v průběhu posledního měsíce. Možnost docházet na rehabilitaci  2-3x týdně (celkem 15 terapií) v období srpna až října.

U všech terapeutických programů předpokládám pozitivní vliv na sledované parametry. Účast ve studii poskytne účastníkům příležitost zúčastnit se ambulantní fyzioterapie s možností konzultovat svůj zdravotní stav a výsledky měření v rámci této studie.

Pro více informací se mi prosím ozvěte

tel:  721 042 068

email: lubik.rodinka@gmail.com

 

Nejaktuálnější informace z RIMS konference:

the conference website

Práva pacientů a jak se jich domoci
Publikaci vydala symbolicky v Evropský den práv pacientů, který se slaví 18. dubna, nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú.

Aktualizace publikace Nápadník pro rok 2019
Sborník rad a informací pro život s postižením vydává Liga vozíčkářů každé dva roky, poslední vydání je z roku 2018. Nyní vydává alespoň několikastránkovou aktualizaci, kde jsou uvedeny informace, které se od vydání poslední publikace změnily.

 

Upozorňujeme na vidosoutěž: Jak mi ereska změnila život, kterou organizuje Aktivnizivot.cz

Výherce může získat týdenní pobyt pro celý tvůrčí tým v Lázních Teplice.

Video můžete natočit sám/sama nebo si k tvůrčí práci přizvat až tři osoby. Kreativitě se meze nekladou – vyhrajte si se scénářem, můžete používat třeba i efekty.

Video musí mít maximálně 90 sekund a stačí natočit ho na mobil a nastříhat v nějaké běžně dostupné aplikaci. Hotové video nám zašlete nejpozději do 21.9.2019 na adresu soutez@inspirante.cz Videa pak bude posuzovat nezávislá porota.

3.12.2018 od 16:00 proběhla na Klinice rehabilitačního lékařství , 3. LF UK a FNKV v Praze prezetnace výsledků studií hodnotících vliv fyzioterapie u roztroušené sklerózy mozkomíšní.

Bylo to milé setkání účasníků studií s odborníky.

Pozvanka Workshop

Nabídka bezplatné individuální fyzioterapie pro nemocné s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Dobrý den,

v rámci praktické částí své diplomové práce sleduji vliv fyzioterapie na vybrané klinické funkce nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Zájemcům splňující vstupní kritéria do studie, nabízím bezplatný ambulantní fyzioterapeutický program (minimálně 20 terapií, 60 min, po dobu 2 měsíců, termíny dle individuální domluvy).

Součástí studie je klinické vyšetření zaměřující se na sledování chůze, rovnováhy a hodnocení kvality života, které proběhne celkem 3x (před zahájením terapeutického programu, těsně po ukončení terapeutického programu a s odstupem 2. měsíců od ukončení terapeutického programu).

Podmínky pro účast ve studii jsou:

 • Věk 18-80 let
 • Neurologem stanovená klinická diagnóza: Roztroušená skleróza mozkomíšní
 • EDSS v rozmezí ≥ 2 a ≤ 6,5
 • Za poslední měsíc bez recidivy a bez změn modifikující léčení

Kritéria vylučující zařazení do studie jsou:

 • Maligní tumory
 • Těhotenství
 • Další faktory narušující mobilitu (zlomeniny, mozková příhody, závažná interní onemocnění)

Účast na studii a její přínos:

Účast na studii nabízí fyzioterapeutický program zaměřený na Vaše obtíže a může Vám pomoci.

Účast na studii je plně dobrovolná a nebude finančně ohodnocena. Účastníci mohou kdykoliv od účasti ve studii odstoupit. Účast na studii přispěje k posouzení vlivu různých metod fyzioterapie na průběh nemoci u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

Pro více informací mě neváhejte kontaktovat na E-mailové adrese: VMarsickova@seznam.cz nebo na tel. čísle: 604 850 316.

 

Cesta za duhou  – tradiční výstava děl nemocných s RS.

Letošní výstava měla název „MY SOBĚ“ a byla úzce spjata s oslavami výročí republiky. Tentokrát probíhala v Kavárně Nona na Nové scéně Národního divadla od 25.10. do 11.11.2018. Opět milé setkání lidí s RS, kteří tvoří nádherné věci s odobníky a zástupci neziskovek.

Pozvanka_Cesta_za_duhou_TISK_spad

 

Ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství a Neurologickou klinikou 3. LF UK a FNKV probíhají tyto terapeutické programy:

 1. program pro nově diagnostikované
 2. program pro nemocné s rozvinutou poruchou hybnosti (Motorický program aktivující terapie)
 3. MPAT
 4. program využívající neurostimulátor Walkaid: https://zdravi.euro.cz/clanek/funkcni-elektricka-stimulace-nadeje-pro-reseni-foot-drop-u-nemocnych-s-rs-483620?seo_name=mlada-fronta-noviny-zdravi-euro-c
 5. IMG_8260
 6. terapie využívající virtuální reality

Tyto programy jsou založeny na nejnovějších neurofyziologických poznatcích s cílem ovlivnit psycho-neuro-endokrinno-imunních reakce a nastartovat plastické a adaptivní procesy centrálního nervového systému, zlepšit klinické projevy onemocnění a kvalitu života nemocných.

pacienti jsou na začátku a nakonci dvouměsíčního programu podrobně vyšetřeni. Zájemci se mohou hlásit na kamila.rasova@gmail.com

Taneční pohybová terapie probíhá v kostele Neposkvrněného početí panny Marie ve Strašnicích, každou středu od 13 hodin.

 

Fanoušci CEROSU mohou nově přispět při nákupu v jakémkoliv e-shopu přes portál GIVT: https://givt.cz/obchody

Platíte úplně stejnou sumu a vidíte stejné ceny, jako kdybyste navštívili internetový obchod přímo. Nakupování přes GIVT nestojí nic navíc a navíc můžete pomoci dobré věci. Podrobnosti naleznete na: https://givt.cz/caste-otazky

Děkujeme všem za přízeň!

 

CEROS je v souladu s GDPR, Nařízením Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Žádné osobní údaje neuchováváme.

 

Světový den roztroušené sklerózy mozkomíšní

Klimkovice 23. 5. 2018

PLAKÁTEK 2018

Jarní rekondice v Kroměříži

 

Svět je naruby

Kroměříž – neurorehabilitační víkend 17.11. – 19.11.2017

Účast na setkání cvičitelů na Svratce – 9. až 12.listopadu 2017: http://www.roska.eu/akce-unie-roska/ozdravne-a-rehabilitacni-akce/707-seminar-cvicitelu

Výstava Cesta za duhou

Od 6. listopadu do 8. prosince v 1. patře Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20. Galerie je pro veřejnost otevřena vždy v době úředních hodin.

Výstava se koná za podpory městské části Praha 2, CEROS, o. p. s., Nadačního fondu IMPULS, UNIE ROSKA a společnosti Merck, která je přední vědecko-technologickou společností působící v oblasti léčiv, přírodních věd a materiálů pro vyspělé technologie.

Podrobné informace najdete na www.cestazaduhou.cz a www.aktivnizivot.cz

Děkuji celému týmu za jejich intenzivní práci!

Nové publikace za rok 2017:

Cattaneo, D.; Řasová, K.; Gervasoni, E.; Dobrovodská, G.; Montesano, A.; Jonsdottir, J.: Falls prevention and balance rehabilitation in multiple sclerosis: a bi-centre randomised controlled trial. Disability and Rehabilitation, 2017, Online: 07 Dec 2016; v tisku: 1-5. DOI: 10.1080/09638288.2016.1258089. (původní);
IF: 1.804/2016

Řasová K., Procházková M., Ibrahim I, Hlinka J, Tintěra J. Možnosti aktivování plastických a adaptačních procesů v centrálním nervovém systému pomocí fyzioterapie u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Cesk Slov Neurol N. 2017, 80 (2): 150-156. IF 0.209

Řasová K. Hodnocení klinických projevů u roztroušené sklerózy. Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 1, pp. 50-54.

DYLEVSKÝ I., KAJZAR J., MARKOVÁ M. Using and benefits of the diagnostic programe mfk system in clients with vertebrogenal problem. Acta Salus Vitae. 2016, 4(2), 52-60. ISSN 1805-8787.

Knihy

Neurorehabilitation of people with impaired mobility –  therapeutic interventions and assessment tools

Editor: Kamila Řasová

Graphics editor: Jakub Kameníček

Third Medical Faculty, Charles University, Czech Republic, 2017
ISBN 978-80-87878-07-1
iBook: https://itunes.apple.com/cz/book/neurorehabilitation-people-impaired-mobility-therapeutic/id1207772832?mt=13

Řasová K., Grünerová Lippertová M., Řasová M., Brandejský P., Hrušková N., Jandová D. Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní. Praha, 2017. ISBN 978-80-87878-18-7: brozura RS_A5

Fotografie z křestu knížky se senátorkou Doc. MUDr. Miladou Emmerovou,CSc.

Studie neurostimulace ve zprávách na Barandově:
http://www.barrandov.tv/video/30461-nase-zpravy-10-4-2015

V nakladatelství Host právě vychází:

Petra Maťová

Trochu jiné mámy

Hovory o mateřství navzdory zdravotnímu hendikepu

Nakolik je postižení nebo nemoc skutečnou překážkou plnohodnotného mateřství? S čím vším je třeba počítat, když se hendikepovaná žena rozhodne mít dítě?

Autorka formou rozhovorů s hendikepovanými ženami a jejich muži zkoumá vztah mezi hendikepem a mateřstvím. Zaměřuje se na okamžik rozhodnutí se pro mateřství a na změnu, kterou narození dítěte do života obou partnerů přináší. Všímá si také, jak se mateřstvím proměňuje vnímání vlastního zdravotního omezení. Knihu doprovázejí fotografie Věry Koubové.

Petra Maťová (nar. 1971) studovala filosofii v Praze a v Tübingenu. Pracovala jako editorka a překladatelka ve Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky a na volné noze. Má osobní zkušenost s roztroušenou sklerózou a s depresí. V roce 2010 se jí narodila dcera Tereza. S ní a s manželem žije v současné době ve Vídni.

249 Kč

ISBN 978-80-7577-184-1

Kolegové z Polska a Belgie představili své rehabilitační kliniky „Exchange of Good Practice – Polish Borne Sulinowo and Belgian MS centre Melsbroek“

 

 

IMG_7696

IMG_7647

Podrobnosti viz:  http://www.emsp.org/events/spring-conference-2014

Fotografie z přednášky:

Hans Van Tongheren, Dánsko: Positive Interfering Dual Tasking

IMG_6962IMG_6923P1060299

 

Marcela Řasová, Taneční pohybová terapie

P1060321

Zuzana Pitterová, Ateliér Simulante bande

P1060327

Ukázky z workshopu Simulante bande http://www.archatheatre.cz/uploads/docs/446.pdf

P1060377 P1060370 P1060369 P1060352 P1060349 P1060341 P1060338 P1060333    

    P1060333

Praktické úkázky z Positive interfering Dual Tasking

IMG_6843 IMG_6849  IMG_6870 IMG_6867 IMG_6893

 

Marcela Řasová pořádá taneční pohybovou terapii. Zájemci ji mohou kontaktovat: m.rasova (seznam).

Pořad o taneční pohybové terapii a vystoupení s folklórním souborem Moták v ČT: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/310295350120015/

plakat tanecni

 

CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.