CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Rozdílné přístupy v rehabilitaci neurologicky nemocných

April 14th, 2016

26.5. – 28.5.2016
Vás srdečně zveme na konferenci
DIFFERENT APPROACHES IN NEUROREHABILITATION AND THEIR
IMPACT ON CLINICAL IMPROVEMENTS OF NEUROLOGICAL PATIENTS

 

26.5.2016 čeští experti v rehabilitaci představí ve Villa Lanna klíčové principy
rehabilitace u neurologicky nemocných a české fyzioterapeutické koncepty
(Vojtova reflexní lokomoce, Dynamická neuromuskulární stabilizace,
Sensomotorická stimulace a Motorické programy aktivující terapie)

27.5.2016 v posluchárně Kaple, 3. LF UK a FNKV norští experti v rehabilitaci
představí klíčové principy rehabilitace u neurologicky nemocných a norské
fyzioterapeutické koncepty

28.5.2016 proběhne ve Villa Lanna diskusní fórum českých a norských
expertů v rehabilitaci neurologicky nemocných s cílem připravit mezinárodní
srovnávací studii, která by přinesla odpověď na otázky, které klíčové principy
jakého terapeutického postupu jsou v jakém případě efektivnější a vypracovat
tak nový koncept, který by kombinoval nejefektivnější principy.

 

Program probíhá v angličtině.
Odborný program zaštítil
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., FCMA, děkan 3.LF UK
Webové stránky: http://www.lf3.cuni.cz/neurorehabilitation2016/

Pozvánka

Program

Záštita

 

Semináře, konference

November 29th, 2013

Na RIMS 2018 v Amsterdamu (https://eu.eventscloud.com/ehome/200174486?&t=f349997235e65609b0262d396da7708b) byla prezentována práce:

Kamila Řasová a kol.: Physiotherapeutic interventions in multiple sclerosis across Europe: regions and other factors that matter

V roce 2017 byly na ECTRIMS (https://www.ectrims-congress.eu/2017.html) v Paříži prezentovány tyto práce:

Řasová K., Prokopiusová T, Hrušková N, Pavlíková M. The effectiveness of Functional Electrical Stimulation on balance and gait in people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: (6) 888

Rasova K., Marková M., Chvál M., Končalová M., Hrušková N., Kövári M., Kobesová A., Pavlíková M. Functional motor disorders: diagnostic and treatment options for patients with Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: (6) 889

Lamers I., Baert I., Jansa J., Santamarta E., Rasová K., Kallmayer L., Tacchino A., Solaro C., Løyning I. G., Golewska A., Nødtvedt S., Filló N., Raats J., Kerkhofs L., Feys P. Responsiveness of upper limb outcome measures in people with multiple sclerosis: an European RIMS multi-center study. Multiple Sclerosis Journal 2017; 23: (6) 898

The annual SIG Mobility in-between meeting will be arranged in Bergen, Norway the 26th and 27thSeptember. We want to remind that the abstract submission for this event is currently ongoing.  Please note also that the abstract deadline has been set on April the 15th.

Na Universitě Hasselt proběhla koordinační schůzka k nové mezinárodní studii hodnotící vliv fyzioterapie na funkci horních končetin.

IMG_9111IMG_9109

6 – 7.6.2014 proběhla RIMS konference v Brightonu.

Kamila Řasová prezentovala výsledky dotazníkového šetření. Marie Procházková výsledky z pilotního projektu “plasticita mozku”.

IMG_8857

Dále proběhla pracovní schůzka, kde se domlouval design nové mezinárodní studie. Schůzky se zúčastnila Natálie Hrušková.  IMG_8845

 

Užitečné studijní materiály

zajímavý rozhovor s prof. Pavlem Kolářem:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10127554193-tema-pro-hosty-na-slovicko/214471290230021-tema-pro-hosty-ct-sport

Dylevský I. Ježek P. Základy kineziologie: http://vos.palestra.cz/skripta/kineziologie/3a2a1.htm

Novinky ve vědě

Nejnovější poznatky v oblasti léčby RS (shrnutí z ECTRIMS 2013) naleznete na

http://peervoice.com/medical/online_projects/PeerVoice/MSUpdates/index.html

 

Nobelovy ceny za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a ekonomii byly ve Stockholmu předány laureátům. Cenu za fyziologii a lékařství získali Američané James Rothman, Randy Schekman a Thomas Südhof. Dostali ji za výzkum přenosu hormonů, enzymů a dalších klíčových látek v buňkách a mezi buňkami.
http://www.ceskenoviny.cz/veda_a_technika/zpravy/nositele-letosnich-nobelovych-cen-si-dnes-prevzali-sva-oceneni/1018612

http://www.rehabps.com/REHABILITATION/DNS.html

Mezinárodní dotazníkové šetření pro odborníky v rehabilitaci nemocných s RS

November 29th, 2013

RIMS organizuje rozsáhlé dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem fyzioterapeuti pracují v různým zemích (tj. jak vyšetřují, jaké používají terapie, jaká je organizace práce).

core group

Prosíme o aktivní účast: Prosíme všechny fyzioterapeuty, kteří mají klinickou zkušenost s léčbou nemocných s RS, aby dotazník vyplnili (možnost výhry – cestovné na ECTRIMS 2014):

http://cophyrequest.czware.cz/centre (vedoucí center)
http://cophyrequest.czware.cz/content (fyzioterapeuti)

Pokud potřebujete s vyplňováním pomoci, je Vám k dispozici Dominka Vavrová dominika.vavrova (gmail).cophyreq-dotaznik

 

A core group within the Special Interest Group in Mobility (part of RIMS) established a multi-staged online web questionnaire survey that aimed to document in Europe: (1) the availability and setting in which physical therapy is delivered, (2) the level of awareness and knowledge of different physical therapy approaches, and (3) the actual content of physical therapy and applied evaluation tools in MS.

The questionnaire concerning the organisation of the participating centre for one representative from the most workplaces where people with MS are rehabilitated is available on: http://cophyrequest.czware.cz/centre

The questionnaire concerning assessment and therapy in MS for as many physiotherapists with clinical experience in MS as possible is available on:http://cophyrequest.czware.cz/content

WE WOULD APPRECIATE TO CONSIDER PARTICIPATION TO THIS SURVEY.
DON’T HESITATE TO FORWARD THIS ANOUNCEMENT TO YOUR COLLEAGUES TO INCREASE RESPOND RATE.

One person who has completed the survey until December 2013 will be selected by lottery and will win travel expenses to the RIMS conference.

 Many thanks

 PhDr. Kamila Rasova, Ph.D., PT

Charles University in Prague, Third Faculty of Medicine, e-mail: kamila.rasova@gmail.com