CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Nabíjecí stanice

March 14th, 2014

Nabíjecí stanice

Na neurologické klinice 3.LF UK v Praze využíváme facilitační terapeutické metody, jejichž cílem je obnovit hybnost.

Vhodně zvolené podněty “nabíjejí” ochrnuté svaly.

Motorické programy aktivující terapie (MPAT) v kombinaci s využitím neurostimulátoru WalkAide

Při terapii MPAT se specifickými vhodně zvolenými podněty v přesně definovaných posturálních pozicích navozují dílčí motorické funkce, které se spontánně vyskytují v motorické ontogenezi.  Dochází tak k aktivaci celého těla, k souhře mezi posturálním systémem, vzpřimovacím systémem a systémem fázických pohybů, funkčně se centrují klouby celého těla, napřímí se páteř a aktivuje se dynamická reakce celého těla.

Motorické programy aktivující terapie (MPAT) v kombinaci s využitím neurostimulátoru WalkAide