CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

O nás

Listopad 22nd, 2013

bottom

Obecně prospěšná společnost CEROS pracuje především na rozpracování teoretických hypotéz, jejich experimentálním ověřování a prezentaci na národní i mezinárodní úrovni (vytváření standardů v rehabili­taci), na utváření týmu odborníků, který se této problematice bude úzce věnovat a bude vyškolovat další experty, na přípravě argumentů pro jednání s pojišťovnami, na získávání podpory odborných společností. Vizí obecně prospěšné společnosti CEROS je vybudovat síť hierarchizovaného systému pracovišť, která by v celém státě zajišťovala včasnou, trvalou, specifickou a komplexní péči. Dále CEROS pořádá projekty, je­jichž cílem je informovat lidi s RS, odborníky, ale i laickou veřejnost o onemocnění RS, možnostech léčby a možnostech/nutnosti aktivního začlenění do společnosti.

dancing evening

Výroční zpráva 2017

výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

vyrocni-zprava-2015conflicted-copy-2016-08-26

Výroční zpráva 2014

Ceros_VZ_2014_web

Výroční zpráva 2013

výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

vyrocni_zprava_2012n

Zakládací listina

zakládací listina

CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.