CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

O roztroušené skleróze

Listopad 8th, 2013

dynamicke_video_3x_tinti

Dva instrukážní filmy o roztroušené skleróze mozkomíšní a možnostech ovlivnění některých klinických projevů (heslo Roska):

https://uloz.to/!mshpu5NFWq3m/edukacni-video-pro-rs-1-mp4

https://uloz.to/!MEEUmhzT36Mc/edukacni-video-pro-rs-2-mp4

Positivní účinek rehabilitace u roztroušené sklerózy mozkomíšní (dále v textu jako RS) byl prokázán u hospitalizovaných i u ambulantních pacientů; u relaps-remitentní formy, a stejně tak u progresivní formy onemocnění. Studie také prokázaly okamžité, přetrvávající a dlouhodobé účinky. Byl prokázán vliv na celou řadu sledovaných příznaků, zejména na únavu a depresi, aktivitu a kvalitu života.

Z dosavadního výzkumu však zatím nevyplývá jednoznačný konsensus, jak v různých případech (například u různých forem roztroušené sklerózy mozkomíšní (dále jen RS), v různých fázích onemocnění) postupovat. Výsledky dosavadního výzkumu se nedají zobecnit, protože jednotlivé studie jsou navzájem neporovnatelné zejména pro odlišnou definici sledovaných parametrů, obsahovou validitu.

V této sekci Vás budeme seznamovat s nejnovějšími poznatky v neurorehabilitaci RS, ale i zajímavosti týkající se vlastní nemoci

http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/ceska-rehabilitace-stoji-na-dobrych-zakladech-168614

http://www.neurologiepropraxi.cz/artkey/neu-201003-0009_Nove_trendy_ve_fyzioterapii_nemocnych_s_roztrousenou_sklerozou_mozkomisni.php

Mechanismy účinku fyzioterapie a principy, na kterých je založen současný přístup:Neurologie_pro_praxi_2013

Fyzioterapie u neurologicky nemocných  (se zaměřením na roztroušenous klerózu mozkomíšní) – brožura pro lidi s RS: fyzioterapie_2008_oprava1

Informace o funkčním neuro-stimulátoru Walkaid: článek_WA_final

Zajímavý rozhovor s Dr. Goldem na téma, zda lidé s RS mohou ovlivnit své onemocnění.

Zajímavé odkazy:

Rehabilitation in multiple sclerosis
http://www.rims.org

Unie Roska – česká MS společnost
http://www.roska.eu

Aktivní život
http://www.aktivnizivot.cz/

Domov svatého Josefa – jako jediný v ČR poskytuje komplexní zdravotní a sociální péči výhradně nemocným roztroušenou sklerózou
http://domovsvatehojosefa.cz/

Pomocné tlapky – společnost vychovávající asistenční psy
http://www.pomocnetlapky.cz/

The World of Multiple Sclerosis (IFMSS), anglicky
http://www.ifmss.org.uk/

Multiple Sclerosis World, anglicky
http://www.msworld.org/

informační portál helpnet.cz
http://www.helpnet.cz/

zdravé světlo: zdroje světla blízké slunečnímu světlu

http://www.zdravesvetlo.cz/zdrave-svetlo/

CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.