CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Rozdílné přístupy v rehabilitaci neurologicky nemocných

April 14th, 2016

26.5. – 28.5.2016
Vás srdečně zveme na konferenci
DIFFERENT APPROACHES IN NEUROREHABILITATION AND THEIR
IMPACT ON CLINICAL IMPROVEMENTS OF NEUROLOGICAL PATIENTS

 

26.5.2016 čeští experti v rehabilitaci představí ve Villa Lanna klíčové principy
rehabilitace u neurologicky nemocných a české fyzioterapeutické koncepty
(Vojtova reflexní lokomoce, Dynamická neuromuskulární stabilizace,
Sensomotorická stimulace a Motorické programy aktivující terapie)

27.5.2016 v posluchárně Kaple, 3. LF UK a FNKV norští experti v rehabilitaci
představí klíčové principy rehabilitace u neurologicky nemocných a norské
fyzioterapeutické koncepty

28.5.2016 proběhne ve Villa Lanna diskusní fórum českých a norských
expertů v rehabilitaci neurologicky nemocných s cílem připravit mezinárodní
srovnávací studii, která by přinesla odpověď na otázky, které klíčové principy
jakého terapeutického postupu jsou v jakém případě efektivnější a vypracovat
tak nový koncept, který by kombinoval nejefektivnější principy.

 

Program probíhá v angličtině.
Odborný program zaštítil
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., FCMA, děkan 3.LF UK
Webové stránky: http://www.lf3.cuni.cz/neurorehabilitation2016/

Pozvánka

Program

Záštita