CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Zpátky na nohy

Říjen 31st, 2014

„ZPÁTKY NA NOHY“ chceme pomoci poskytnutím nejmodernějších metod neurorehabilitace tak, aby se maximalizovala šance návratu k samostatnému pohybu bez odkázanosti na invalidní vozíky, nejrůznější kompenzační pomůcky a pomoc rodinných příslušníků.

V našem projektu chceme získat finanční prostředky na pořízení přístrojů WalkAide a zařadit je do programu neurorehabilitace ordinace provozované Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze ve spolupráci se 3. Lékařskou Fakultou University Karlovy.

Proč je sbírka nutná? Přístroj WalkAide stojí 100 000,- Kč. Přístroj není hrazen ze zdravotního pojištění. Rádi bychom dopřáli péči i těm, kteří si nemohou dovolit přístroj zakoupit. V dnešní době, kdy nám věda, výzkum a technika umožňují kvalitnější život a efektivnější boj s onemocněními, chceme postavit co nejvíce lidí zpátky na nohy a zkvalitnit jejich život.

Naším cílem je z veřejné sbírky pořídit minimálně 4 přístroje pro ordinaci a ambulatní ošetření pacientů a dále 10 přístrojů pro zápůjčky přístrojů pacientům domu. Celkem se jedná o částku 1 400 000,- Kč.

 

Co je WalkAide:

WalkAide je funkční elektrický neurostimulátor, který dokáže nahradit ztracenou funkci peroneálního nervu při poškození centrálního motoneuronu, tzv. syndromu „padající špičky“. WalkAide funguje na principu funkční elektrické stimulace při aktivní chůzi. Dokáže zrychlit a zestabilnit chůzi (1), snížit svalovou únavu a atrofii, zlepšuje prokrvení a tvrdost kostí. Jeho pravidelné používání vede k neuromodulaci (2). WalkAide v kombinaci s neurorehabilitací maximalizuje šanci na obnovení ztracené možnosti samostatného pohybu.

 

JAK POMOCI/PŘISPĚT:

– veřejná sbírka; občané, firmy: č. ú. pro veřejnou sbírku 19-0392095319/0800

– nadace, nadační fondy: č.ú. CEROS 0392095319/0800

– dárcovská SMS

– nákup náramku WalkAide – Zpátky na nohy – připravujeme

– přispění na www.hithit.cz  – nyní probíhá registrace projektu, až bude zpřístupněn, uvedu více info!

 

 

CEROS

Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.