Vědecké projekty

Komplexní intenzivní rehabilitační program v rámci následné péče lidí po cévní mozkové příhodě

protokol studie v ČJ a AJ

Virtuální realita ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou – cesta k zefektivnění plastických a adaptačních procesů mozku

protokol studie v ČJ

Doporučení, jak realizovat vědeckou práci

Pravidla, jak realizovat různé typy studií naleznete v příloze.