Neuro rehabilitation Erasmus+ blended intensive courses (BIP)

Stránky v této sekci:

Neuro rehabilitation Erasmus+ blended intensive courses (BIP)

13. 5. - 17. 5. 2024, Prague

Program

Akce byla zařazena do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR

Akci bylo uděleno souhlasné stanovisko k zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR

a bylo jí přiděleno 16 kreditních bodů /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR. Účastníci dostanou certifikát.

Poděkování

Mgr. Marika Bendová, ERASMUS+ koordinátor 3. LF UK
prof. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., organizátor a garant BIP
studenti fyzioterapie II. ročníku, 3. LF UK - koordinace sociálních aktivit a úžasná péče o zahraniční hosty
Speakers' discussion