Zásady ochrany osobních údajů

V kontaktním formuláři získáváme Vaše jméno a e-mail. Tyto údaje jsou považovány za přísně důvěrné a slouží výhradně ke vzájemné komunikaci.

S uvedenými údaji uživatele pracujeme po dobu nezbytně nutnou vzhledem k povaze případu a v žádném případě je dále neposkytujeme třetím osobám.

Máte právo dotázat se jaké údaje, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme a požádat o jejich úpravu či vymazání.

Zpracovatelem údajů je:

CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.
Gollova 3, Praha 10, 108 00
IČ: 270 82 229