Zapojení do výzkumu

Možnost zúčastnit se ambulantní fyzioterapie zaměřené na zlepšení funkce horních končetin a stability v sedě a ve stoji

Vážení zájemci o zařazení do výzkumu,

nabízíme vám fyzioterapii zaměřenou na funkci horních končetin, stabilizaci trupu a nácviku vstávání. Dle rozřazení se Vám bude věnovat fyzioterapeut/ka, v zábavném prostředí virtuální reality, nebo zcela individuálně v navazujících terapeutických setkáních.

· celkem 15 ambulantních rehabilitací

· 2x týdně 60 min

· Fakultní Thomayerova nemocnice nebo

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

· vstupní a výstupní vyšetření (zahrnuje vyšetření ve funkční magnetické rezonanci IKEM a odběr krve pro účely studia biomarkerů)

· zdarma

Kritériem pro zařazení do studie je neurologicky potvrzená diagnóza roztroušené sklerózy (EDSS≥ 2 a ≤ 7)s výskytem obtíží horních končetin, či stability trupu, za podmínek, kdy v průběhu posledního měsíce nebyla dokumentována ataka a nedošlo ke změně medikace.

V případě zájmu, dotazů, nebo pro více informací, prosím, kontaktujte:

MUDr. Barbora Miznerová

tel: 776 480 210

e-mail: barbora.miznerova@ftn.c